home|informatie|bewaarmap

Doelstelling evenement

Voordat u de doelstelling van uw evenement kunt definiëren, moet u eigenlijk een stapje terug doen. Vraag uzelf af wat nu eigenlijk de aanleiding van het evenement is. De viering van een jubileum, de presentatie van een nieuw product, het verhuizen naar een nieuw gebouw? Het kan ook zijn dat een probleemstelling de aanleiding vormt voor uw evenement. Een product verkoopt niet goed genoeg, de sfeer in het bedrijf is niet optimaal of de kennis over bepaalde zaken blijkt te gering. Als u de aanleiding of de probleemstelling helder voor ogen hebt, kunt u de doelstelling gaan definiëren. De meest voorkomende doelstellingen hebben een van de volgende elementen in zich:

Verbeteren en verstevigen van relaties met in- en externen. U wilt bijvoorbeeld de relaties tussen medewerkers onderling verbeteren of de banden met uw medewerkers nog meer aanhalen. Of u wilt als leverancier de relaties met uw klanten naar een hoger niveau tillen of poteniele klanten beter leren kennen.

Overdragen van kennis en informatie. U wilt een bepaalde groep mensen binnen uw bedrijf bijscholen of trainen. U wilt uw vertegenwoordigers meer kennis bijbrengen van uw product of u wilt bij uw dealers een nieuwe serie producten introduceren inclusief de bijbehorende informatie.

Delen van kennis en informatie. U wilt met collega's uit het vak van gedachten wisselen over een bepaald onderwerp, u wilt met uw dealers ervaringen delen die kunnen bijdragen aan een nieuwe klantenbenadering.

Stimuleren, motiveren en belonen. U wilt uw medewerkers bedanken voor hun inzet tijdens een zwaar jaar, u wilt de verkoop van uw product of dienst stimuleren, of u wilt uw leveranciers bedanken voor de getoonde inzet.

Als u de doelstelling nauwkeurig hebt omschreven, kunt u kijken welk soort evenement daar het beste bij past.